Σχολή Οδηγών Αθήνας: Οι υπηρεσίες μας

 • Εκπαίδευση οδηγών

  Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών για τη κατηγορία οχήματος που θα επιλέξει.

 • Μετεκπαίδευση οδηγών

  Μετεκπαίδευση κατόχων διπλώματος σε όχημα της Σχολής ή στο δικό τους.

 • Ανανέωση

  Ανανέωση άδειας οδήγησης.

  Έκδοση ή ανανέωση ειδικής κάρτας ταξί.

 • Έκδοση Π.Ε.Ι.

  Έκδοση Π.Ε.Ι. (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)

 • Κ.Τ.Ε.Ο και άλλα

  Κ.Τ.Ε.Ο

  Διεκπεραιώσεις πάσης φύσεως αυτοκινητιστικών υποθέσεων.