Ε: Δίπλωμα οδήγησης συρμών ή αρθρωτών οχημάτων.

BE: Δίπλωμα Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων.

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση άδειας οδήγησης BE είναι το 18ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Ισχύς:
Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία BE έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη.

 

C1E: Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση άδειας οδήγησης C1E είναι το 18ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg

Παρατήρηση:
Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ

Ισχύς:
Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία C1E έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.

 

CE: Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα )

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση άδειας οδήγησης CE είναι το 21ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Παρατήρηση:
Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ η κατηγορία CE ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας DE, εφόσον ο οδηγός είναι κάτοχος της κατηγορίας D.
Η κατηγορία CE ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας C1E.

Ισχύς:
Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία CE έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.

 

D1E: Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση άδειας οδήγησης D1E είναι το 21ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.

Παρατήρηση:
Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ.

Ισχύς:
Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία D1E έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.

 

DE: Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση άδειας οδήγησης DE είναι το 24ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Παρατήρηση:
Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ.
Η κατηγορία DE ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας D1E.

Ισχύς:
Το δίπλωμα οδήγησης για την κατηγορία DE έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.

διπλωμα οδηγησης νταλικας

​